Tuesday 27th of January 2015 หน้าแรก เรื่ิองของหิน เรื่องของหิน

เรื่องของหิน PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
เรื่องของหิน
หินแปร
หิน เกล็ด/หินขัด กรวดล้างและทรายล้าง
ทุกหน้า

การแบ่งประเภทของ หินธรรมชาติ

หินอัคนี
  • หินแกรนิต
หิน แกรนิต จะเป็นหินที่มีความแข็งแรง ทนทาน โดยชั้นหินจะเป็นชั้นหินที่มีอายุมากที่สุดตามสภาพการเกิด สามารถใช้เครืองตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการได้หลากหลาย และมีสีสันให้เลือกมากมาย นับร้อยสี ในทางการตกแต่งจะนิยมนำมาใช้ทำเป็นวัสดุปูพื้น เพราะเป็นวัสดุที่ทนทานที่สุด ในบรรดาวัสดุตกแต่ง พื้นผิว ที่ได้มาจากหินธรรมชาติ


หินชั้น

  • ศิลาแลง
หิน ศิลาแลง เป็นหินตะกอน เกิดจากการย่อยสลายของหินอัคนี มีลักษณะสีน้ำตาลแดง เป็นหินที่มีรูพรุน อาจจะนำมาแปรรูปได้หลายลักษณะ แล้วแต่การไช้งาน ในการตกแต่ง จะนำมาใช้ได้ทั้งพื้น และผนัง


  • หินกาบ
หิน กาบ หรือ หินกาบภูเขา หรือ หินกาบป่า จะเป็นชั้นหินที่มีความแกร่งสูง มีสีสันหลากหลาย สามารถใช้ค้อนหรือสกัดเคาะให้หินแบ่งตัวเป็นชั้นได้ โดยไม่ยากนัก ส่วนมากที่พบในบ้านเรา จะมีสีเทา ชมพู น้ำตาล เขียว แดง เหลือง ดำ สามารถนำไปตกแต่งได้ทั้งงานพื้นและผนัง
  • หินทราย
หิน ทราย เป็นชั้นหินที่มีความลึกไม่มาก อายุของหินยังไม่มากนัก เนื้อหินจะมีความเปราะสูง ผิวของหินจะมีความสากเหมิอนทราย สามารถ นำมาเคาะ สกัด หรือตัดแต่งให้ได้รูปทรง ตามที่ต้องการ มีสีสันหลากสี เช่น ขาวลาย แดง ชมพู เหลือง เขียว เทา ขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งที่มา

  • หินชั้นน้ำตก
หิน ชั้นน้ำตก เป็นหินที่มีเนื้อแกร่ง แต่ขนาดของก้อนจะแตกต่างกันมากอันเนื่องมาจากเกิดการกัดเชาะตามธรรมชาติ จะเป็นหินที่มีรูพรุน มีสีน้ำตาลอมดำส่วนมากจะนิยมนำมาตกแต่งเป็น น้ำตกจำลอง หรือลำธารเลียนแบบธรรมชาติหินแปร

  • หินชนวน
หิน ชนวน เกิดจากการทับถมของชั้นดิน เป็นเวลานานจนแข็งตัวแปรสภาพเป็นเนื้อหินที่ไม่แกร่งแต่จะแยกตัวเป็นแผ่นได้ ง่าย โดยที่จะเรียกขานกันได้หลายชื่อ เช่นหินกาบ หรือ หินกาบดำเหลือง มีสีสันให้เลือก คือสีดำ สีเหลือง สีน้ำตาลอมดำ สามารถนำไปปูได้ทั้งพื้นและผนัง

  • หินอ่อน
หิน อ่อน จะมีลักษณะคล้ายหินแกรนิต แต่เนื้อหินและแหล่งที่มาจะแตกต่างกัน โดยหินอ่อน จะมีเนื้ออ่อนและเปราะ แตกหักง่าย พื้นผิวมันเงา แต่จะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่าย สามารถตัดแต่งได้หลายขนาด มีสีสันหลากหลาย เช่นเทา แดง เหลือง ดำ ขาว ลวดลายจะปรากฎบนพื้นผิว แตกต่างกันในแต่ละแหล่ง

  • หินขัด
หิน ขัด ที่ใช้สำหรับเป็นหินตกแต่งหรือองค์ประกอบสวน เป็นหินชนิดเดียวกับหินอ่อน แต่จะนำมาปรับแต่งพื้นผิว หรือรูปทรงให้เป็นแบบธรรมชาติมีหลายขนาด และหลากสีสัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา โดยปัจจุบันผู้ออกแบบตกแต่งสวยจะนิยมนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตกแต่งสวน


หิน เกล็ด/หินขัด กรวดล้างและทรายล้าง มีหลายสีหลายขนาด ตั้งแต่เบอร์ 5,4 ,3.5 ,3,2,1 จากเล็กไปหาใหญ่ ตามลำดับ  โดยมีมาจากหลายแหล่งดังนี้

1. หินเกล็ด ขาวคัดอุตรดิษฐ์

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีขาวล้วน (>95%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.อุตรดิษฐ์  ลักษณะเป็นเกล็ด สีขาวออกขุ่น ไม่มีสีอื่น  ปน

2. หินเกล็ด ขาวคัดกำแพง      

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีขาวล้วน (>95%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร ลักษณะเป็น เกล็ด สีขาวอมชมพูอ่อน ๆ

3. หินเกล็ด ขาวคัดสระบุรี       

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีขาวล้วน (>95%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.สระบุรี  ลักษณะเป็นเกล็ด สีขาวใสอมเทาอ่อน ๆ

4. หินเกล็ด ขาว AB       

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีขาวส่วนใหญ่ (80-90%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.สระบุรี  ลักษณะเป็น เกล็ดสีขาวปนเทาส่วนหนึ่ง

5. หินเกล็ด ขาว    

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีขาวส่วนใหญ่ (60-70%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.สระบุรี  ลักษณะเป็น เกล็ดสีขาวปนเทา แต่จะออกขาวมากกว่า

6. หินเกล็ด เทา      

เป็นหินเกล็ด ที่มีสีเทาส่วนใหญ่ (60-70%) แหล่งหินอยู่ที่ จ.สระบุรี  ลักษณะเป็น เกล็ดสีเทาปนขาว แต่จะออกเทามากกว่า

7. หินเกล็ด สีเหลือง       

เป็นหินเกล็ดสีเหลือง ลักษณะเป็นเกล็ด สีเหลือง

8. หินเกล็ด สีชมพู       

เป็นหินเกล็ดสีชมพู ลักษณะเป็นเกล็ด สีชมพู นิยมใช้กับงานทำโต๊ะ เจดีย์ ธาตุ

9. หินเกล็ด สีเลือดหมู       

เป็นหินเกล็ดสีเลือดหมู ลักษณะเป็นเกล็ด สีแดงแบบเลือดหมู หรือสีเปลือกมังคุด

10. หินเกล็ด สีดำ       

เป็นหินเกล็ดสีดำ ลักษณะเป็นเกล็ด สีดำปนสีอื่น ๆ บ้าง เช่น เทา แดง และขาว

11. หินเกล็ด สีดำคัดพิเศษ       

เป็นหินเกล็ดสีดำคัดพิเศษ ที่มีสีดำส่วนใหญ่ (>95%) ลักษณะเป็นเกล็ดสีดำ

12. หินเกล็ด สีเทาพิเศษ     

เป็นหินเกล็ดที่มีสีออกไปทางเทาดำ นิยมใช้ในการทำโต๊ะ เจดีย์ และธาตุ

13. กรวด-ทรายล้าง น้ำจืด       

เป็นกรวด-ทรายล้าง จากแหล่งน้ำจืดในภาคกลาง มีลักษณะเป็นก้อนกรวด (เม็ด ใหญ่) และคล้ายทราย (เม็ดเล็ก) มีสีออกแดงใส ๆ เหมาะสำหรับใช้กับปูนซีเมนต์เทา

14. กรวด-ทรายล้าง ทะเล       

เป็นกรวด-ทรายล้าง จากแหล่งน้ำทะเลในภาคตะวันออก มีลักษณะเป็นก้อนกรวด (เม็ดใหญ่) และคล้ายทราย (เม็ดเล็ก) มีลักษณะเหมือนกรวดน้ำจืด เพียงแต่กรวด- ทรายล้าง ทะเล จะมีเปลือกหอยปนอยู่

15. กรวด-ทรายล้าง อุบล

เป็นกรวด-ทรายล้าง จากแหล่งน้ำโขงในจังหวัดอุบล มีลักษณะเป็นก้อนกรวด (เม็ด ใหญ่) และคล้ายทราย (เม็ดเล็ก) มีสีเหลือง ๆ ทอง ๆ

16. กรวด-ทรายล้าง ใต้

เป็นกรวด-ทรายล้าง จากแหล่งในภาคใต้ มีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยม ๆ ไม่เหมือน ก้อนกรวด มีหลากหลายสี ประกอบด้วย ส้ม ทอง ขาวเทา ขาวดำ ขาวเหลือง และแดง ใช้ทำพื้นและผนัง โดยผสมสีฝุ่นกับปูนซีเมนต์ขาวจะได้งานที่ออกมา สวยสด

17. แป้งหินขัด , แป้งฝุ่น

เป็นแป้งหินที่ใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ขาว ช่วยในการลดต้นทุน มีสีขาว และใช้ในงานกรวดล้าง เพื่อดูดซับความชื้นของพื้นผิว


หิน/ทราย/ดิน ในงานก่อสร้าง

หิน


  

1. ลูกรัง คือ หินที่ดูดมาขึ้นจากบ่อหิน บ่อทรายต่าง ๆ หินมีลักษณะ หยาบ ๆ ดูเป็นเหลี่ยม ๆ เป็นหินที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก และ ละเอียด ส่วนมากมีสีน้ำตาลแดง ลููกรังที่ดีต้องมีเม็ดปนมาด้วยโดยขนาดเม็ดก็ตามที่กำหนดในสเปคฯคือไม่เกิน 1 นิ้ว ส่วนมากใช้สำหรับงานถมที่ ถมถนน โดยสามารถเลือกขนาดของลูกรังได้ว่า ต้องการก้อนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมตรงกับการใช้งานมากที่สุด
2. หินคลุก เป็นหินปูนที่ย่อยจนมี เกรดเดชั่น ที่เรียกว่า well grade โดยเป็นหินที่มีขนาดแตกต่างกันมาปนกัน ไม่สามารถนำไปเป็นหินก่อสร้าง หรือ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ได้ เพราะไม่ได้ขนาดหรือแร่ธาตุตามที่ต้องการ โดยส่วนมากใช้สำหรับเป็น ชั้นพื้นทางในงานถนน สามารถใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรังได้ หรือ นำไปทำอิฐบล็อค มีสองเกรด ได้แก่ หินคลุกเกรดธรรมดา ราคาจะไม่แพงเกินไป และหินคลุกเกรดพิเศษ ราคาจะสูงกว่าแบบธรรมดาเล็กน้อย
3. หินก่อสร้าง  เป็นหินตะกอนคาร์บอเนต เกิดจากการทับถมของตะกอนคาร์บอเนตในท้องทะเล ทั้งจากสารอนินทรีย์ และซากสิ่งมีชีวิต ซึ่งถับถมกันภายใต้ความกดดัน และตกผลึกใหม่เป็นแร่แคลไซต์จึงทำปฏิกิริยากับกรด หินปูนใช้ทำเป็นปูนซิเมนต์ และใช้ในการก่อสร้าง มีหลายขนาดทั้ง หิน3/4, หิน 1, หิน 2, หินเกล็ด(ใหญ่,เล็ก), หิน3/8 และหินฝุ่น
4. หินเขื่อน  เป็นหินก้อนขนาดใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 3 นิ้ว ขึ้นไปจนกระทั่ง 15 นิ้ว แข็งแรง ทนทาน ใช้สำหรับกั้นตลิ่ง ทำเขื่อนกั้นน้ำ หรือใช้ในงานที่ต้องใช้หินขนาดใหญ่

ทราย


1. ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี  เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่ต้องการต้านทานกำลังสูง  เช่น  โครงสร้างสะพาน  อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฐานราก  เขื่อนกั้นดิน  เป็นต้น

2. ทรายละเอียด เป็นทรายเม็ดละเอียดมาก  นำมาใช้กับงานที่ไม่ต้องใช้กำลังมากนัก  เหมาะสำหรับนำมาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า  ทำบัว  ทำลวดลายต่างๆ ทำทรายบังเกอร์สนามกอล์ฟ ทำอิฐมวลเบา

3. ทรายกลาง เป็นทรายที่มีขนาดปานกลาง ไม่หยาบและไม่ละเอียดนัก เหมาะสำหรับงานปูนทั่วไป  เช่น  นำมาเป็นส่วนผสมของปูนก่อ  สำหรับ ก่ออิฐ  หล่อท่อ หรือใช้เทพื้นคอนกรีตที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก  

4. ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด ใช้สำหรับปรับพื้นก่อนเทพื้น ใส่ถุงกันน้ำท่วม ถมที่ และที่ใช้มากคือ ถมถนน

ดิน


1. หน้าดิน คือผิวหน้าดิน จะแห้ง มีเศษหญ้าใบไม้เป็นส่วนประกอบ เหมาะแก่การนำไปเพาะปลูก ถมที่ หรือถมถนน โดยจะมีราคาสูงกว่าดินชั้นสอง

2. ดินชั้นสอง คือดินที่ลึกลงไป 2-3 เมตร มีลักษณะเหนียวแข็ง มีวัชพืช หรือออแกนิก ประกอบเป็นส่วนน้อย


 
 

โฆษณา

t&l&w&r.jpg

GTranslate